Tasten in Tederheid

Het is tasten in tederheid. Tasten in een zacht weefsel, een kwetsbare materie. Het dient te geschieden met voelende handen, met trage adem. Elke beweging trekt een spoor. Het weefsel, het wezen, het weefsel van het wezen is zacht en…