Xulfeedi

Wat doen we als we een boek schrijven of een lied maken of een beeld, een schilderij of een verhaal? Of als we simpelweg een gesprek aangaan of een boodschap doen? We brengen iets naar buiten van wat binnen was. We maken iets zichtbaar. Voor onszelf. Om onszelf te kennen. Om het leven te kennen.

Ideeflux is stroom van ideeën. Wij zijn niet die ideeën. Wij zijn dat waar die ideeën doorheenstromen. Wij zijn de bedding van de rivier van ideeën. Voila. Dit is mijn stroom. Ik stel het erg op prijs als u daar iets van de uwe aan toevoegt.

Ik schrijf mijzelf naar lichtheid. Dat is het wat ik probeer te doen. Mijzelf goed te spiegelen. Mijzelf zodanige woorden geven dat het beste in mij naar boven komt of kan komen. Uitnodigend zijn naar datgene, niet eisend of bestraffend.
In mijzelf het beste zien. De goede zaadjes water geven.

Het is niet erg persoonlijk. Dat wat ik schrijf niet. Het leven zelf is misschien wel veel minder persoonlijk dan we denken. Er is een… grote gemene deler. Die wordt misschien weliswaar vaak als gemeen ervaren, maar is het in wezen niet.

Frans Koenigs
idfix@luna.nl

NB als u voor de eerste maal reageert op deze site kan het even duren eer uw reactie zichtbaar wordt. Ik moet elke nieuwe reactie authoriseren om te voorkomen dat mijn site door spam overspoeld raakt.