Birdman

Birdman

Half air half earth he is half bird and the other half human A non-flying bird a walking bird his head twisting still twisting again listening, whistling The inner world of birdman is that vast expance permanently shapeshifting under the…

Martha, de Ongeziene

Martha, de Ongeziene

Zoals jullie naar ik meen op weg zijn naar het hogere, misschien wel het allerhoogste, zo ben ik altijd op weg geweest naar het allerdiepste, diep de aarde in, naar waar het eeuwige vuur brandt. Wij mensen zijn van die…

De Jonge Mohammed

De Jonge Mohammed

De perfectie van dat wat is omsluit alles, niet alleen alles wat er mee harmonieert, maar juist ook dat wat er inbreuk op lijkt te doen. Dat wat inbreuk op de harmonie lijkt te doen is de toetssteen èn het…

Jonas

Jonas

Opdat wat ik tot nu toe niet heb willen zien, kunnen zien, durven zien, zichtbaar worde. Wij rijgen woorden aanéén, kammen ze, plooien ze, met geen ander doel dan dat wat woordloos is zichtbaar te maken. We hebben het kroost…

Kom Terug

Kom Terug

Ik zet mijn eerste stappen in het versbesneeuwde wit van deze ochtend. Dat beeld verdwijnt gestaag als ik verder wandel, want als ik straks al mijn voetstappen met één oogopslag kan overzien lijkt er van dat wit maar weinig meer…

Uit de Kraamkamer van de Geest

Uit de Kraamkamer van de Geest

De Visserkoning is ziek. Er staat een zwaard in zijn hart geplant. Zijn hart is als steen en zuigt zich om het zwaard. Niets komt nog tot beweging. Degene die het zwaard eruit weet te trekken zal de nieuwe koning…

Het Allerkostbaarste in Mij

Het Allerkostbaarste in Mij

Wat is er van Prins geworden, van Mozes? Zij hebben hun tenten opgetrokken aan de voet van de stad die zij belegeren. Wat zij begeren bevindt zich binnen de muren. Door de stad te belegeren maken zij haar ontoegankelijk voor…

Marta

Marta

Het is verrassend wanneer uiteindelijk de vrede komt, de gezalfde, de verlosser. Staan we ons hele leven op de uitkijk dan gebeurt er niets, maar richten we ons leven zodanig in dat ons lichaam, ons huis, een waardig onderkomen voor…

Emmaus

Emmaus

Ik vroeg of ik tot de stroom toegelaten mocht worden en mijn vraag was het antwoord. Mijn houding van vragen was het antwoord. Ik vraag het weerom. Ik vraag het nog een keer. Mag ik naar binnen gaan, mag het…

Paradox van Heelheid

Paradox van Heelheid

Ik heb het misselijkmakende gevoel deel te zijn van iets dat door zichzelf te zijn, zichzelf ombrengt, alsof er in mij een ingebouwd mechanisme is dat naar vernietiging reikt. Een onontkoombaarheid. Alsof de vrede die ik ooit zou kunnen vinden…

Kaïn

Kaïn

Kijk, het is allemaal zo mooi gemaakt. Je hoeft enkel maar om je heen te kijken, alles heeft zijn plaats. God heeft alles een plaats gegeven. De hemel boven, de aarde beneden. De muren staan recht overeind om het dak…

Ik ben een gesluierde Vrouw.

Ik ben een gesluierde Vrouw.

Onder mijn jurk bloeit mijn ongeziene lichaam. Het bloeit omdat het zich zonder schaamte mag ontvouwen in het ongeziene. Alles van mijn lichaam, alle uiteinden ervan, alles gloeit van leven, van uitreiken. Ik ben als de glans van de penis…