Ich Bin Laden

bloklandstraat

Haat zegt u dat mijn drijfveer zou zijn?
Nee, daaruit blijkt enkel dat u mij niet kent, ik ben een liefhebbend mens, ik handel uit liefde, maar u verstaat mij niet. Dat komt omdat ik van het hart ben en van de buik en van de sexuele organen, u bent enkel van het hoofd.
U ziet pijn als iets wat vermeden moet worden, weggesneden, ontkend, net als ziekte, honger en dood. Ik kom van beneden, van onderuit het grote lijf dat deze aarde is, en ik ben niet uw vijand, maar ik ben uw vriend, niet een die uw hielen likt, maar een die bij u durft te komen met een pijnlijke boodschap.

De wet van behoud van het leven
Wij kunnen dat wat ons niet welgevallig is niet uitroeien. Paradoxaal genoeg lijkt dat wat men wil vernietigen juist te overleven in degene die vernietigt. Zo overleeft het slachtoffer in de dader, de overwonnene in de overwinnaar, de Jood in de Duitser, de Palestijn in de Jood, de nomade in de landbouwer, de ketter in de katholiek, de Indiaan in de Amerikaan en de Amerikaan in mij. Nee sluit u nu voor een keer niet af. Open uw ziel voor de mogelijke waarheid hiervan: dat ik in u ben, zoals u bent in mij. Dat het erkennen van die waarheid liefde is, diepe liefde, voorbij onze kerkelijke wetboeken. Ik weet dat het niet in uw aard ligt, maar buig u nou toch eens een keer voor dat wat u niet direct kunt begrijpen. Ken uzelve: zie de terrorist in u. Continue reading “Ich Bin Laden”

Op zoek naar Authenticiteit

Stroom

Verbinding met jezelf, verbinding met de ruimte, verbinding met het publiek en verbinding met het verhaal.

Er is een stem die zegt dat authenticiteit vanzelf moet komen en volledig moeiteloos moet gaan. Misschien is er toch enige moeite die we zouden kunnen doen, zoals:
– de juiste vraag stellen;
– tijd nemen het echte antwoord te vinden;
– onszelf te gunnen onszelf te zijn;
– onszelf genoeg zijn;
– van streven naar zijn gaan;
– ontmoeten;
– toestaan;
– wees waanzinnig;
– oordeelloos zijn;
– moeiteloos zijn;
– in verbinding gaan; het schild laten zakken; falen; aarzelen; tijd nemen het juiste woord te zoeken; het onszelf niet kwalijk nemen als we het niet kunnen vinden;
– echt worden. Continue reading “Op zoek naar Authenticiteit”

Jelaluddin Rumi

Julie

Mijn naam is Jelaluddin Rumi. Ik ben al eeuwen dood, net zoals Buddha, Christus en Mohammed, maar ik ben springlevend in het hart van degene die mij leest. In uw hart en in het hart van Frans, het enig mogelijke hart. Het enig bereikbare hart. Niet voor mij, maar voor Frans. Ik kom in het hart van Frans tot leven.

Ik volgde de lijnen van de godsdienst. Ik was een toegewijd dienaar. Ik kreeg de zegeningen die behoren bij het volgen van het rechte pad. Licht, liefde, een gevoel van juist te zijn, op de juiste plaats, de juiste tijd, deel van de juiste constellatie, het juiste tijdsgewricht. Toen kwam Hij die mij alles ontnam. God is een leeuw, een cirkelzaag. Altijd waar, altijd scherp als een zwaard. Altijd tweesnijdend naar binnen en naar buiten, naar boven en naar beneden, naar anderen en naar zelf. God is het tweesnijdend zwaard dat anderen en zelf aan elkaar snijdt. Wij zijn ander. Ik ben u, lezer. Continue reading “Jelaluddin Rumi”