In gesprek met Zelf

In gesprek met Zelf

Yeah Frans. Het oude lichaam, het verrassend zich steeds weer herstellende lichaam. Het lichaam waardoorheen het leven vloeit, waarin het leven, als kristalhelder. Wat is vermoeidheid anders dan een grauwsluier over helder water? Anders dan niet juist in timing, in afstemming, niet in balans zijn. In balans is: nooit moe, nooit jagen altijd in afstemming zijn.

Ik ben in afstemming.
Ik ben hier.
Ik ben hier.
Ik ben hier.

Ik ben dit. Deze zijnde. Er is werkelijk niets te vertellen. Er is enkel vierende het zijn. Er is enkel de vervullende opgewondenheid van het zijn. De zegen daarvan.

Tot vraag komt aan horizon. Vraag vraagt aandacht, bewustzijn wordt spiralenderwijs ingezogen… Dan hang ik aan draadje, word wormvormig aanhangsel van vraag.

Anders is: ik ben aanwezig. Ik beweeg naar vraag, ik beweeg door spiraalvormige beweging heen naar vraag. Ik ben aanwezig in vraag. Ik ben niet in vraag, maar vraag is in mij. Ik houd vraag, ik, zelfstandig verbind mezelf met vraag. Vraag is ei. Ik broed het ei uit.

Ik heb geen vraag.
Ik ben een en al bereidheid. Bereidheid tot vraaag, bereidheid tot geen vraag.

Ik ben. Stralend… aanwezig, vrij,
Er is nergens om naar toe te gaan… geen einde, geen grenzen.

Dank u wel Heer.
Dankuwel heer
Dankuwel heer, dankuwel heer.
De moeder van God. De oorsprong van illusie.