This is lovely!

This is lovely!

Wat is er precies zo goed? Het bidden was goed, het afdalen naar de computer was goed, maar speciaal goed was het openen van de pagina en het eerste invoelen, alsof met het openen van de pagina ik ook iets opensla in mezelf, wat sla ik daar open? Ik sla niet iets open of naar iets open, ik open, ik open naar mezelf en dat is openen naar god en de stroom gaat stromen en alles is daar en ik sta in contact met mezelf en god en dat is verrukkelijk. Er hoeven geen woorden te zijn maar het is wel een mooie vraag een vraag die uitdaagt het onbenoembare te benoemen… wat het is? Het is in contact staan met zijn, het is zijn, het is nu zijn, het is vol zijn, het is gevuld zijn van voelen van verbinding dat is wat ik zou noemen met god zijn, maar niet met god buiten je, maar god binneninje

god binnenin
binnen in buik
zijn met
zijn met zelf
god zijn
god laten zijn
met god zijn
dit levende zijn
deze levende zijn
dit leven leven
zijn

deze die achter mij staat
deze die altijd leeft
deze die achter mij staat en mij zegent
deze die achter mij staat en mij zegent en die ikzelf ben
ik zegen mijzelf