Alles vindt Plaats

Alles vindt Plaats

Dat is even simpel als waar.
Het is ook bevrijdend om dat zo te zien, te doorzien. Wij hebben het niet in de hand. Daar is het immers veel te groot voor, dat ziet een kind. Het vindt plaats. Het leven vindt plaats, wij vinden plaats. Wij zijn daarbij, wij zijn daarin, wij zijn dat wat plaatsvindt.
Dat allemaal proberen te controleren lijkt hopeloos.

Het vindt plaats. Wij hebben het niet in de hand.
Maar hoe alles een plaats vindt in ons, hoe het landt, welke betekenis het krijgt, dat is onze zaak.
Hoe interpreteren wij dat wat er is?
Wat zijn de woorden die wij toemeten aan dat wat wij voelen en ondergaan en zien?
Daarin pas krijgt alles zijn betekenis en daarin zijn wij, uiteindelijk, onmetelijk vrij.
Daarmee creëren we de wereld.