Even Vlug

Even Vlug

Even vlug, een paar woorden aan mijn geliefde.
Iets van: ik hou van jou, ik bemin je, ik ben dronken van jou.
Jij ademt vrijelijk door mij heen en ik weet het, morgen ben je misschien weg, maar nu ben je bij me en alles is goed. Ik verschrik de spinnen in de tuin, haastig eten zij hun eigen web op om het vanavond weer uit te hangen. Wij jagen elkaar soms grote schrik aan.
Het kan soms verschrikkelijk pijn doen. Maar alle bewegingen betekenen niets anders dan: ik hou van jou, ik geef om jou, jij doet er mij toe.
Ik zeg het misschien onhandig, in lompe bewoordingen en met grove gebaren, maar wat ik meen te zeggen is: ik hou van dit, van jou, van dit alles.