Wensles in Tevredenheid

Wensles in Tevredenheid

Of u levenslust?

Een heerlijke morgen met daarin, zwemmend als een goudvis, een idee.
Er is vrijheid, er is jeugd, er is een lichaam dat vaak stijf aanvoelt. Er is deze eindeloze creatie. Er zijn anderen, er is een vrouw, er is een moeizaam tijdsgewricht.
Er zijn mooie ontwerpen. Er zijn goede samenwerkingsverbanden. Er zijn verhalen. Er worden verhalen geboren en er komt meer vrijheid.
De verteller is een symbool van God. Als verteller van het verhaal van ons leven zijn wij God.

We wonen in een wereld waar de meest wonderbaarlijke magie werkzaam is.
De eerste wet luidt: wat je wenst wordt werkelijkheid.
Zo simpel is dat. Gaat u maar na. Al uw dromen zijn waar geworden. Klopt het?

Wat je wenst wordt werkelijkheid!
Als dat de eerste wet in een land is, dan ga je er van uit, dat de scholen in zo’n land de mensen helpen om goed te leren wensen.
Maar, dat is niet zo. De kinderen in dit land leren lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, vreemde talen enzovoorts. Allemaal heel nuttige en onmisbare zaken. In feite leren ze daarmee de gereedschappen hanteren waarmee ze hun wensen realiteit kunnen maken. Dat is natuurlijk erg belangrijk, maar in feite wordt daarmee iets anders, iets misschien nog wel veel wezenlijkers over het hoofd gezien. Namelijk om kleine mensenkinderen duidelijk te maken dat ze echt mogen wensen en dat hun wensen werkelijk uit kunnen komen.

Vervolgens zouden ze geholpen kunnen worden met het formuleren van die wensen. Wat zijn vruchtbare wensen? Hoe werken wensen? Hoe werken wensen uit? Zijn wensen die alleen jou helpen, en anderen niet, eigenlijk wel wenselijke wensen?
Op maandagochtend zijn we te duf. Dan kan je beter maar beginnen met gymnastiek om iedereen een beetje wakker en alert te krijgen. Daarna verhalen over het verleden, het weekend. Maar dinsdagochtend. Dat zou een ideale ochtend voor wensles zijn.

Mooie muziek, een beetje yoga en meditatie en dan wat oefeningen om de wensspieren los te maken:
• schrijf drie wensen op die het eerst in je naar boven komen • schrijf bij elke wens wat je er vandaag nog voor kan doen om hem realiteit te maken • kijk bij elke wens wat het lange termijn doel is dat erachter verscholen zit • kijk of de drie lange termijn doelen iets met elkaar gemeenschappelijk hebben • kies een partner en vertel elkaar over een wens • vertel je partner een verhaal waarin zijn/haar wens uitkomt, en vice versa.

NB! Kijk uit met wat je wenst, je wens zou wel eens uit kunnen komen. We worden gauw op het verkeerde been gezet met wensen. Dat gebeurt binnen verhalen ook. Als iemand je wensen aanbiedt, dan moet je oppassen. Het is dan vaak de bedoeling dat je in de valkuil van je eigen begeerte trapt, om vervolgens een les te leren. Misschien is dat hierboven ook het geval!

PS: Het is linke soep, dat wensen, en het schrijven erover. Veel mensen overkomen in hun leven dingen die ze in de verste verte niet gewenst zouden hebben. Dan wordt hen gevraagd het onacceptabele te accepteren. Gaat het erom te krijgen wat je wenst? Of gaat het erom tevreden te zijn met wat je hebt? Misschien hebben wij alles al. Misschien is alles al exact zoals het zou moeten zijn.