Het dwaze Hart

Het dwaze Hart

Ik wil gewoon
iets luchthartigs
iets bodemloos
iets gelachens
lucht verplaatsen
een balletje opgooien
van zin zijn
van luchtige zin zijn
van zins zijn
zinnig zijn
zinnespiegelend opwekkend
de doden opwekken
de doden laten dansen
met grote stappen en rare sprongen
opgewekt laten zijn
alles leeft in mij
danst
waarachtig
al mijn cellen dansen
niets dooft uit
bellefleur
goudreinet
oogappel
lachende
liefde
dwaze verspreking
na aan het hart liggen
zorgeloos
vrijblijvend
verblijvend
vertoeven
achteloos
armlastig
wij sommen de woorden op
en alles wat adem heeft
geeft antwoord
respondeert
resoneert
klinkt mee
met ademtocht
zielsverlangen
danspassen
vleugelslag
ademhaling
struikgewas
ik vier jou
in
mij