Het is nog niet de Tijd

Het is nog niet de Tijd

In ieder geval niet de tijd voor spreken, noch voor handelen.
Maar het is ook niet de tijd voor wachten, het is nooit de tijd voor wachten. Besteed geen tijd aan wachten, besteed tijd aan zijn, aan stille voorbereiding, aan verzamelen. Aan het bij elkaar brengen van de kudde, het verzamelen van het zelf. Fluit jezelf terug uit je buitengebieden, kom bij elkaar, verenig je.
Het is nu tijd om met jezelf te zijn, om jezelf genoeg te zijn, niet alleen in de rustige ochtenduren, maar gedurende alle handelingen van de dag.
Wees vruchtbaar aan jezelf. Wees je eigen akkerland. Ploeg, zaai en verzorg, en maak je geen zorgen over de oogst; het werk zelf is het loon voor die arbeid.