Paul Brunton dagelijks op internet

Paul Brunton dagelijks op internet

Vanaf 10 Oktober 2010 kunt u zich elke dag laten inspireren door een aantekening van Paul Brunton. Daartoe bent u van harte welkom op paulbruntondailynote.se
Dr. Paul Brunton [1898-1981] was een Wijze, een verlicht persoon die gedurende zijn leven onafgebroken in verbinding met het hoger Zelf stond. Als één van de meest dynamische spirituele schrijvers van onze tijd heeft hij meer dan 30 titels op zijn naam staan.
Aan het eind van zijn leven schreef PB:
“Onvermijdelijk komt er een dag dat deze pen niet meer zal bewegen en daarom wil ik, ten behoeve van allen die na mij komen, een heilige en verheven getuigenis afleggen: Ik weet – zo zeker als dat ik weet dat ik niet de pen ben die deze regels schrijft – dat er zich in de harten van alle mensen een liefdevol, wijs, beschermend en goddelijk wezen bevindt, dat, in het algemeen Ziel geheten, door mij Overzelf genoemd wordt en dat echt bestaat; daarom kan iedereen haar ontdekken… Want de aanwezigheid van zijn eigen diepste innerlijke goddelijkheid staat er borg voor dat de mens haar onontkoombaar zal zoeken en vinden.”