Vandaag is een Bloem met Beentjes

Vandaag is een Bloem met Beentjes

Gewoon, een herberg zijn voor dat wat is. Een herberg voor deze vrouw en man. Een plaats bieden aan dat wat daaruit geboren wil worden. Een plaats voor de os en de ezel, een plek waar de herders kunnen samen komen om te zingen.