Vanuit je Diepste grond

Vanuit je Diepste grond

Ga naar de bodem van je moraal, naar de ziel van je wezen, de bodem, de basis van je zijn, en spreek alleen nog maar van daaruit. Als de wereld in verwarring is, is het zaak dat jij een heldere koers vaart. We hoeven niet mee te doen aan dingen die niet bij ons passen, wij hoeven ons niet te vervelen. Wij hoeven hun producten niet te eten, hun ideeen niet te kopen. In plaats daarvan gaan wij onze eigen weg. Niet naar buiten maar naar binnen, niet naar opwinding maar naar rust, niet naar boven maar naar beneden, met de zwaartekracht mee naar de buik, naar de bodem van ons zijn, naar onze waarheid. Vandaaruit spreken, van daaruit handelen. We hoeven geen energie te steken in het bediscussiëren van, in het oppositie bieden tegen. Wij leven vanuit onze eigen waarheid. Wij gaan niet tegen hen in, maar laten hen op eigen grond de cirkels draaien die ze noodzakelijk vinden.
Ik was in de nachttrein. Op mijn rug boven op de hoedenplank door de landen van Europa, alle culturen en talen stromen de wagon binnen. Ik ben in een halfslaap. Het geluid van het koppelen en rangeren van treinen, oranje lichten. Alles wordt gedaan om ons in verbinding te stellen. Ik laat mij vervoeren door deze nachtelijke stroom, de onderbewuste bloedstroom van Eurtopa, dierbaar Eurtopa, groot slapend wezen met zoveel stemmen, zoveel koppen, zoveel zinnen. Evenzovele redenen tot vreugde. Iedereen die ik tegenkom getuigt van zijn of haar beschaving. Wij nemen de hoed voor elkaar af, wij schikken in. Wij willen elkaar vertrouwen waar ons vertrouwen zo vaak beschaamd is. Ik wil open naar je zijn, me niet afschermen. Ik ben nieuwsgierig naar wie je bent. Daarom neem ik de nachttrein, zodat ik in je halfslaap met je kan praten, zodat wij samen deel uitmaken van hetzelfde grote lichaam.