Vrije Pers

Vrije Pers

Wie zijn wij? Er wordt een foto van ons gemaakt. Daar komen onder- en bijschriften bij. Die worden er blijkbaar bij verzonnen, want ze kloppen niet. Ons wordt niets gevraagd. Wij protesteren, want wij herkennen ons niet in wat er geschreven is. Wij zeggen hoe het zit. Maar of we gehoord worden? Zij maken plaatjes van ons, beelden, ideeën, maar ze zien ons niet. Zij maken een foto van ons en vervolgens interpreteren ze die foto, maar ze luisteren niet naar ons.
Als er lange tijd niet naar mensen geluisterd wordt, dan gaan ze schreeuwen. Anderen gaan een stap verder. Om gehoord te worden laten ze dingen ontploffen. Of zichzelf. Het zijn onze huizen die ontploffen. Zij maken er plaatjes van. Zij interpreteren de foto’s. Zij schrijven er verhalen bij.
Of zou het andersom zijn? Misschien is het wel zo dat ze al een verhaal hebben, een af beeld van ons. En daar zoeken ze dan de juiste foto bij.