Wie zijn wij?

Wij zijn de gedachten die we over onszelf hebben. We zijn als dwazen die steeds hetzelfde verhaal tegen onszelf mompelen en tegen elkaar. We hebben dat zo vaak gedaan dat we het verhaal zijn gaan geloven. Maar… wie zijn wij?

Wij zijn de verhalen die we over onszelf vertellen. Liggen die verhalen vast, dan hebben we een gefixeerd beeld van onszelf en van de wereld, maar komen we erachter dat de verhalenwereld vloeibaar is, dat we de verhalen kunnen veranderen en daarmee onszelf, dan zijn we vrij.
Wij zijn een steeds maar uitdijend verhaal, uitdijend in vrijheid. Uiteindelijk dijen we uit in het woordloze. Dat boezemt ons angst in. Wij verliezen het houvast op de wereld. Omdat wij onszelf kennen als het verhaal dat we over onszelf vertellen, weten we niet wie we zijn zonder ons verhaal. Misschien kunnen we ons daarin oefenen. Wie zijn we zonder ons verhaal? Wij zijn nameloze vrijheid bijeengehouden door een koord van woorden. Of, we zijn vrijheid, niet meer bijeengehouden door een koord van woorden.