Eetbaarheid

Eetbaarheid

Ik kijk naar het scherm, waar deze woorden op verschijnen, maar tegelijk blijf ik met een schuin oog kijken naar wat zich buiten het scherm bevindt.
De wereld is woordloos.
Zwijgend.
Maar… wat is het dat ik zie?

Brillekoker

Tafel

Kaars

Ik zie alleen maar woorden.
Zie ik alleen maar woorden?