Tjillevippen

Tjillevippen

Een lichte weerstand. Een lichte weerstand tot wat is, dat is wat er is. De weerstand is weliswaar het enige dat ik waarneem, maar het lijkt of er zich achter die weerstand iets bevindt wat veel aantrekkelijker is, iets dat meer in overeenstemming lijkt te zijn met wat ik ervan verwacht. Ik wil natuurlijk niet die weerstand maar dat wat er zo glorieus achter lijkt te zitten, dat wil ik wel. Omdat ik hetgeen wil wat er achter is noem ik dat wat er is weerstand. Mijn willen van dat waarvan ik meen dat het zich schuil houdt achter dat wat is, is de weerstand tot wat is. Als ik neem wat er is, in dit geval dat wat ik nu weerstand noem, is er geen weerstand meer, is er alleen maar wat er is.
Ik ben met wat is. Ik ben deze, dit hier. Dit hier is wat is. Het is mij, ik ben het.