Zoekende het eigen zoeken

Zoekende het eigen zoeken

Ik wil zo graag, maar ik heb geen woorden meer. Dan weer heb ik wel woorden, maar ik kan er geen richting aan geven, geen levensrichting, geen doelgerichtheid. Ik kan wel schilderen in mooie kleuren, maar… het gaat nergens over….

Vervuld van Gemis

Ik werd wakker in mijn kinderkamer. Nee, zo was het niet. Ik zag, toen ik wakker werd dat mijn huidige slaapkamer via een klein deurtje verbonden was met mijn kinderkamer. Een open verbinding tussen toen en nu. Dat, als ik…

De Wereld Roept Je

De Wereld Roept Je

Geen geweld gebruiken. De deur zachtjes openduwen, open laten vallen tussen nu en wie we zijn. Twee-talig zijn, meertalig. De taal van binnen en die van buiten. In alle talen hetzelfde zeggen. Door deze ene te zijn alle anderen te…

Volheid

Ik wil gewoon iets. Een paar woorden in de juiste volgorde, een plaatje. Allemaal ijdelheid natuurlijk. Ik wil mezelf gewoon een mooie hoed opzetten, mezelf naar schoonheid en weidsheid praten. Ik wil volheid. Ik zoek iets te eten. Ik knaag…

De Vriend

De geheime vriend binnenin, die altijd op ons wacht tot wij weer tijd voor hem hebben. De geheime vriend die er pas is op het moment dat wij hem aandacht geven, die ontstaat in onze aandacht. Het hebben van een…

De Sigaar

De Sigaar

Het is zaak dat ik afdaal, langs m’n slokdarm omlaag, langs het balkon van mijn hart nog verder naar beneden, naar m’n buik, de warme smeltplaats van het zijn. Er is weer eens niets te melden en ik zou zo…

Over Luiheid en de Plaats van Waaruit

Over Luiheid en de Plaats van Waaruit

Zij vertelt erover, het is adembenemend. Het is mooi, ontoerend, rakend. Het is mischien wel het mooiste wat er is. Wie laten we binnen onszelf aan het woord? Dat is de hamvraag. Wie willen we zijn, wat in ons verlenen…

Woordenvoetenbadje

Eindelijk weer eens met zijn tweeën, ik en mij. Met onze twee handen op onze buik, met onze voeten lekker poedelen in een badje met woorden. Vertrouwd, veilig, nietszeggend. Schrijven is niets zeggen met woorden en schilderen is niets zeggen…

Waar ik Sta.

Waar ik Sta.

Er wordt ons zoveel geleerd en we geloven natuurlijk in eerste instantie alles wat ons geleerd wordt. Ook over onszelf, over de wereld. Over hoe we zouden moeten zijn als man, als vrouw, als mens. Maar dat is eigenlijk nooit…

Stopverf

Stopverf

Hoe voel je je? Als stopverf. Al mijn kieren zitten dicht, mijn porieën, mijn vensters op de wereld. Maar… is dit een afdoende antwoord? Is dit niet enkel het begin, het begin van iets nieuws? Maar liefst stopverf! Wat gebeurt…

Wat overblijft

Wat overblijft

Of jij iets mag zeggen? Maar natuurlijk, alsjeblieft! Spreek! Zing je lied. Zwijg je lied. Wees het lied. Niemand is gebaat bij je terughoudendheid. Jij bent het grootste geschenk aan deze wereld. Jij bent van alle tijden en van alle…

Hiernaartoe

Het is nacht. Ik loop door de kamers van mijn leven als een vreemdeling. Als iemand die hier voor de eerste keer is. Ik kijk in de koelkast, de boekenkast, ik stap naar buiten in de regen. Dit is het,…